ตัวแทนโฆษณาออนไลน์

บริษัท "อัลคอร์" เสนอโปรแกรมตัวแทนโฆษณาออนไลน์ 5 ระดับซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมแต่ละรายมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยทำงานร่วมกับบริษัทในทิศทางที่ดึงดูดลูกค้าใหม่ ในการรับรางวัลตัวแทนโฆษณาออนไลน์ คุณต้องมีเงินฝากอย่างน้อยหนึ่งรายการ
ขึ้นอยู่กับสถานะการอ้างอิง รายได้ของคุณอาจเป็น 10% - 47% ของจำนวนเงินลงทุนของทีม
ยอดคงค้างของโบนัสผู้แนะนำมาจากเงินฝากที่เปิดแต่ละครั้งและเมื่อเพิ่มเงินใหม่เข้ามาในเงินฝากปัจจุบัน
ยอดหมุนเวียนโครงสร้างเป็นแบบไดนามิก สามารถขึ้นลงได้

สถานะ
ยอดหมุนเวียนส่วนตัว
ยอดหมุนเวียนโครงสร้าง
สาย 1
สาย 2
สาย 3
สาย 4
สาย 5
สาย 6
สาย 7
สาย 8
สาย 9
สาย 10
สาย 11
โบนัส
เลื่อนไปทางขวา
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
50$
1000$
5000$
10000$
20000$
0$
100000$
500000$
3000000$
10000000$
5%
7%
8%
9%
12%
2%
4%
4%
6%
9%
2%
3%
3%
5%
7%
1%
2%
2%
2%
4%
1%
2%
2%
4%
1%
2%
4%
1%
2%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
100 000 USD